Projektowanie stron Chęciny

Świętokrzyskie

Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo istnieje toż obowiązkowe? Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 dla podmiotów publicznych to pomoc na którą warto się zdecydować nie wyłącznie ze z powodu tych przepisów. Dla pań z niepełnosprawnościami otaczający świat jest cały barier. Czasem te bariery można z trudem, ale pokonać, inne dodatkowo są nie do pokonania. Projektowanie stron Kazimierza Wielka

Projektowanie stron Kazimierza Wielka

Ujawniało się, że dopiero w ścisłym świecie tak jest, ale wyraża się, że oraz w tym świecie wirtualnym niepełnosprawni napotykają wiele barier, których ukończenie na indywidualną rękę daje się niemożliwe. Wykluczenie cyfrowe broniło się dla branże osób niepełnosprawnych faktem. Brak dojazdu do ścian, portali czy aplikacji sprawia, że stronę treści, usług z których niepełnosprawni mogliby kosztować, są dla nich naturalne. Aby zwolnić ze świata wirtualnego przynajmniej część barier, konsorcjum W3C w jakiego skład wchodzą przedstawiciele największych firm połączonych z dziedziną IT oraz naukowcy, opracowali wytyczne określane jako WCAG – wytyczne dostępności stron internetowych. Obecnie obowiązują standardy WCAG 2.1 – jakie są skierowane do całych twórców oraz administratorów stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, a szczególnie podmiotów publicznych. To odpowiednio na nich spoczywa obowiązek projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1. Projektowanie stron Kazimierza Wielka

Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 w świetle prawa

Już standard WCAG 2.0, który stał zamieszczony w roku 2008 został zarejestrowany przez polityków, zwykle w Europie. W Polsce, na przyczynie tych wytycznych w roku 2012 zostało wydane rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów popularnych i wymiany nowości w kwestii internetowej i minimalnych wymagań dla systemów informatycznych. Obecne był znakomity krok w celu tworzenia stron internetowych przez podmioty publiczne, w taki zabieg, by ówczesny one przydatne dla każdych uczestnikach w współczesnym oraz dla pań niepełnosprawnych. W cztery lata później Parlament Europy uchwalił Dyrektywę 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych oraz mobilnych aplikacji podmiotów sektora publicznego. Ta Zasada również korzystała na opracowanych w roku 2008 zaleceń WCAG 2.0. WCAG 2.0 to dwanaście założeń, jakie muszą wykonać twórcy stron internetowych, by były jednoznaczne także dla pań niepełnosprawnych. Co istnieje wyjątkowo ważne, te zalecenia wiążą się nie ale do ścian internetowych lecz również do całych rzeczy, jakie są przydatne w budów. Zamieszczona w 2016 roku Dyrektywa została uaktualniona po opublikowaniu kolejnej wersji wytycznych dostępności stron internetowych WCAG 2.1. Informacje też istniały zwiększeniem WCAG 2.0 i liczyły między innymi i aplikacje mobilne. Na podstawie Dyrektywy państwa członkowskie dostosowały swoje przepisy prawne. W Polsce w roku 2019 uchwalono Ustawę o dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848) Na przyczynie tych przepisów podmioty publiczne musiały mieć strony wspólne z podstawowym prawem na poziomie AA, i właściwy minister miał kontrolę i kontrolował projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1. Projektowanie stron Kazimierza Wielka

Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1, czy uaktualnienie już będących?

Zgodnie z ważnymi przepisami podmioty publiczne mają obowiązek dostosowania swoich okolic oraz aplikacji do zapisów Ustawy o dostępie do ścian internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na poziomie optymalnym określonym na AA. Pociąga to zbyt sobą konieczność spełnienia pięćdziesięciu warunków. Dostosowanie stron do standardów WCAH 2.1 nie jest sytuacją prostą. Wymaga przeprowadzenia przez specjalistów audytu, który odpowie jakie problemy stwarza strona, niespełniająca warunków narzuconych podmiotom publicznym. Prace badawcze, a potem naprawcze i kontrolne mogą zająć bardzo wiele czasu, a także finansów. Otwieranie i planowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 daje się rozwiązaniem korzystniejszym, a nie można powiedzieć, iż jest ciężkie. Programista powinien podczas procesu projektowania stron internetowych lub aplikacji mobilnych wybierać takie momenty, jakie będą jednoznaczne z Regulacją oraz wytycznymi. Trzeba przyznać, że działanie stron internetowych spełniających WCAG 2.1 nie wymaga być ważniejsze od bycia stron niespełniających takich wymagań. Niewątpliwą zaletą strony dostępnej dla pań niepełnosprawnych istnieje toż, że mogą dojść do bardzo wyższej grupy odbiorców. Projektowanie stron Kazimierza Wielka

zobacz również Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to obowiązkowe?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments